Ikäkaudet

Sudenpennut 7-10 v.

Sudenpentujen toiminta koostuu leikin ja tekemisen avulla oppimisesta ja partiotoimintaan tutustumisesta. Sudenpennut kokoontuvat kouluaikoina kerran viikossa oman laumansa kanssa, ja jokaisessa kokouksessa opetellaan jotakin partio- tai yleishyödyllistä taitoa. Kesällä sudenpennut pääsevät osallistumaan ilta- ja viikonloppupurjehduksille suuremmalla koulutusaluksellamme s/y Pupulla. Purjehduksilla talven aikana opetellut taidot pääsevät käytäntöön. Sudenpentujen meritaitotavoitteena on oppia tärkeimmät veneilysolmut, merimerkit ja pystyä ohjaamaan venettä aikuisen kokoaikaisessa valvonnassa. Sudenpennut oppivat myös yksinkertaisia ensiaputaitoja.

Seikkailijat 10-12 v.

Seikkailijat alkavat opetella sudenpentuikäkautta haastavampia taitoja omissa venekunnissaan. Erilaiset kädentaidot ja vaativammat merimiestaidot astuvat mukaan. Seikkailijaikäkauden päätteeksi partiolainen osaa käyttää jo puukkoa ja sahaa itsenäisesti, sekä antaa vaativampaakin ensiapua. Myös suunnistuksen ja navigoinnin perusteet ovat seikkailijalla hallussa. Seikkailijat retkeilevät kahden yön retkillä ja lyhyillä vaelluksilla sekä pääsevät purjehtimaan ilta- ja viikonloppupurjehduksille. Meritaitotavoitteena seikkailijoilla on veneen itsenäinen ohjaaminen lyhyitä matkoja aikuisen valvonnassa, purjeiden nostaminen, veneilysolmujen sujuva hallinta ja soveltaminen sekä sujuva melonta.

Tarpojat 12-15 v.

Tarpojaikäisellä tehtävät muuttuvat jo huomattavasti haastavammiksi ja ryhmässä toimiminen itsenäisesti saman ikäisten partiolaisten kanssa korostuu. Tarpoja osaa hakata puut, sytyttää itse nuotion, hallitsee solmut ja köytökset sekä osaa hyödyntää niitä ja osaa ensiavun aina kylkiasentoon ja painesiteen tekemiseen asti. Tarpojat retkeilevät yöretkillä ja vaelluksilla, sekä pidemmillä kesäleireillä. Tarpojat pääsevät osallistumaan myös viikon mittaisille matkapurjehduksille. Meritaitotavoitteina tarpojilla on veneen sujuva ohjaaminen itsenäisesti, veneen kiinnittäminen ja irrottaminen laiturista, navigointi ja veneen yksinkertaisten huoltotöiden hallinta. Tarpoja osallistuu myös purjehdusten ja retkien muonitukseen. Tavoitteena on, että tarpojaikäkauden loppuun mennessä kukin tarpoja hallitsee Suomen Partiolaisten veneenohjaajakurssille pääsyyn vaadittavat tiedot ja taidot. Tarpojaiässä aletaan keskittyä enemmän myös johtamiseen. Tarpojat pääsevät johtamisharjoitteluun seikkailijaikäisten venekuntiin ja toimivat leireillä vertaisjohtajina.

Samoajat 15-18 v.

Samoajaikäinen on partiossa jo johtaja, mutta hänellä on myös omaa ohjelmaa. Tavoitteena on, että samoajaikäiset ottavat johtaakseen saman ikäisen parin kanssa tarpoja tai seikkailijavenekunnan aikuisen tuen valvonnassa. Samoajat tutustuvat myös muiden lippukuntien partiolaisiin ja tekevät yhteistyötä yli lippukuntarajojen. Lisäksi samoajat osallistuvat oman lippukunnan päätöksentekoon ja erilaisiin projekteihin sekä veneiden vuosihuoltoon. Samoajaikäkauden alussa käydään Ryhmänohjaaja ja veneeneohjaajakurssit, joiden jälkeen samoajaikäinen voi hakea kipparointioikeutta pienempään koulutusalukseemme ja päästä itsenäisesti kipparoimaan nelihenkistä miehistöä. Meritaitotavoitteena samoajalla on veneenohjaajakurssin sisällön hallitseminen ja ikäkauden lopussa Suomen Partiolaisten kipparikurssille pääsyyn vaadittavien taitojen osaaminen. Samoaja ohjaa venettä, navigoi niin päivällä kuin yölläkin, muonittaa ja huolehtii miehistöstä itsenäisesti. Samoajaikäiset pääsevät osallistumaan myös SPR:n ensiapu 1 kurssille. Kaikenkaikkiaan samoaja oppii ottamaan vastuuta itsestään ja muista niin maalla kuin merelläkin.

Vaeltajat 18-22 v.

Vaeltajat ovat lippukunnan aktiivisimpia johtajia. Vaeltajaikäinen suorittaa partiojohtajakurssin ja kipparikurssin, jolloin hän voi hakea suuremman koulutusaluksen kipparinkirjoja. Vaeltajat päättävät lippukunnan asioista hallituksessa ja toimivat ryhmien ja ikäkausien vastuuullisina johtajina ja toiminnan suunnittelijoina. Meritaitotavoitteina vaeltajalla on kipparikurssin suorittaminen ja koulutusaluksen osaava kipparointi ja ennen kaikkea kyky opettaa taitoja nuoremmille ja jakaa veneessä vastuuta niin että kaikilla on mukava ja turvallinen toimintaympäristö.

Aikuiset yli 22 v.

Aikuiset ovat partiotoiminnan mahdollistajia. Ikäkausien luotseja, kippareita ja leirien johtajia. Aikuiset auttavat nuorempia päätöksenteossa ja ohjaavat lippukuntaa vakaasti oikeaan suuntaan. Partiotoiminta tarvitsee myös aikuisia ollakseen mahdollista.