Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7-9 –vuotiaita ja sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumat ovat yleensä 5-9 henkeä. Sudenpentujen johtajien (akela), tehtävänä on tarjota lapsille turvallinen ja avoin ilmapiiri, jossa pystyy toteuttamaan itseään yhdessä luotujen rajojen puitteissa. Sudenpentuohjelma koostuu jäljistä, joiden avulla valmistetaan nuoria tulevaan seikkailuun partiouralla. Sudenpentujen ohjelma painottuu suuresti tarinoiden ja leikkien kautta uuden oppimiseen ja muiden huomioon ottamiseen.

Sudenpennuilla on viikoittaiset laumaillat, joiden lisäksi sudenpennut retkeilevät ja osallistuvat muihin partiotapahtumiin yhdessä. Puhurin Pojissa sudenpennut pääsevät tämän lisäksi kesäkaudella osallistumaan sekä päivä-, ilta-, että viikonloppupurjehduksille, joissa opetellaan meripartiolaisille tärkeitä taitoja. Sudenpennuilla on mahdollisuus tavata muita saman ikäisiä partiolaisia mm. sudenpentukisoissa sekä suuremmilla leireillä.

Sudenpennut toteuttavat ohjelmaansa kololla, sekä sen ulkopuolella monipuolisesti ja tavoitteellisesti. Sudenpentujen ohjelma koostuu neljästä pääkategoriasta, jotka ovat: Suhde itseen, suhde toiseen, suhde yhteiskuntaan sekä suhde ympäristöön. Jokaiselle ikäkaudelle on luotu omat kasvatustavoitteet, jotka tukevat nuoren luonnollista kasvua lapsesta vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Osa kasvatustavoitteissa toteutuu tietyissä aktiviteeteissa, toiset puolestaan näkyvät kokonaisvaltaisemmissa ratkaisuissa, kuten esimerkiksi yleisemmissä toimintatavoissa, kuten ryhmässä toimimisen tai erilaisissa ympäristöissä toimimisen avulla. Voit tutustua Sudenpentujen ohjelmaan lisää tästä osoitteesta.