Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12 –vuotiaita partiolaisia, joiden kaksivuotinen perusohjelma koostuu tervetuloa- vaiheesta, neljästä pääilmansuunnasta ja Terve menoa – vaiheesta. Pääilmansuunnat sisältävät parikymmentä aktiviteettia. Perusohjelma sisältää paljon perinteisiä partio- ja retkeilytaitoja, joihin perehtyminen edellyttää usein ulos luontoon lähtemistä. Valinnaisuutta ohjelmaan tuovat taitomerkit, jotka tarjoavat mielekästä tekemistä erityisesti seikkailijoiden koloiltoihin. Seikkailijoilla on oma retki vähintään puolivuosittain lippukunnan yhteisten tapahtumien lisäksi. Seikkailijaikäiset pääsevät tapaamaan muita saman ikäisiä partiolaisia mm. partiotaitokilpailuissa ja suuremmilla leireillä. Seikkailijoita johtaa yksi tai useampi vähintään vaeltajaikäinen johtaja.

Puhurin Pojissa seikkailijoille on tarjolla lisäksi meripartio-ohjelmaa. Meripartio-ohjelman tarkoituksena on opettaa seikkailijalle, miten toimia vesillä turvallisesti, merenkulun perusteiden opettelun lisäksi. Seikkailijat pääsevät osallistumaan kesäaikaan järjestettäviin päivä-, ilta- sekä viikonloppupurjehduksille.

Seikkailijoiden ohjelma on jatkumoa sudenpentuna opituille perusteille, ja näitä perusteita syvennetään koko partiouran aikana.