Meripartio

Meripartio on mitä parhain partiotoiminnan muoto ja turkulainen Puhurin Pojat sen pitkäaikaisimpia toteuttajia suomessa; veneilykokemusta meiltä löytyy jo 60 vuoden ajalta. Perinteisten partiotaitojen lisäksi me meripartiolaiset harjoittelemme ahkerasti veneily- ja merenkulkutaitoja niin talvella kololla kuin kesän purjehduksilla ympäri Itämerta. Lippukuntamme tarjoaa tarjoaa meripartioinnin puitteissa lapsille ja nuorille laadukasta ja nousujohteista toimintaa, sillä navigointia ja purjehdustaitoja harjoitellaan aluksi teoriassa kololla ja kesällä opittuja taitoja pääsee hyödyntämään vastuullisten ja asiantuntevien kipparien valvonnassa ilta-, viikonloppu- ja matkapurjehduksilla. Puhurin Poikien meripartiotoiminnan tavoitteena on kouluttaa partiolaisia jo aivan sudenpennuista lähtien turvallisen merenkulun saloihin unohtamatta hyviä merimiestapoja ja haavoittuvan itämeren ympäristön huomiointia.

Laadukkaan meripartiotoiminnan lippukunnassamme takaa Suomen Partiolaisten partio-ohjelman lisäksi käyttämämme oma meriohjelmamme, jossa on otettu erinomaisesti huomioon kaikkien ikäkausien tarpeet purjehduskoulutuksessa ja jonka avulla pystymme mahdollistamaan kaikille purjehduksille osallistuville laadukkaan ja tarpeenmukaisen koulutuksen. Meriohjelmamme suorituksia tehdään kaikilla purjehduksilla, sekä talvisin useissa koloilloissa. Kaikki suoritukset kirjataan omaan ”merimiespassiimme”, jonka avulla on helppo seurata nousujohteista kehitystä sudenpennusta kokeneeksi kippariksi.
Erinomaiset puitteet lippukuntamme meripartiotoiminnalle tarjoavat kaksi koulutusalustamme, S/Y Jotunheim ja S/Y Puhuri, sekä oma saaritukikohtamme Puhurisaari Pikkunauvon pohjoispuolella. Suuremmalla aluksellamme S/Y Jotunheimilla pääsevät purjehtimaan jo aivan nuorimmatkin partiolaiset, sudenpennut, viikonloppuisin ja iltaisin saaristomerelle. Tarpojaikäiset pääsevät Jotunheimilla osallistumaan jo pitkille matkapurjehduksille itämeren rannikkovaltioihin. Pienemmällä koulutusaluksellamme S/Y Puhurilla 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat pääsevät perehtymään purjehduksen saloihin viikonloppupurjehduksilla.

 

Melomista

Melontaa Puhurisaaren edustalla

Meripartiotoiminta eri ikäkausilla:

Sudenpennut: Leikkien ja tekemällä oppimisen kautta sudenpennut opettelevat helppoja merenkulkutaitoja kuten solmuja ja merimerkkejä. Sudenpentujen meriohjelman tarkoituksena on opettaa turvallista käyttäytymistä veneessä unohtamatta saaritukikohtamme kanoottien ja optimistijollien käyttöä. Sudenpennut pääsevät osallistumaan ilta- ja viikonloppupurjehduksille S/Y Jotunheimilla.

Seikkailijat: Seikkailijoilla partiotoiminnan painopiste siirtyy enemmän merelliseen suuntaan, ja koloilloissakin meritaitojen harjoittelua on enemmän. Seikkaijoiden meriohjelman päämääränä on kasvattaa pojista vastuullisia miehistön jäseniä, jotka pystyvät jo osallistumaan purjehdustilanteisiin ja navigointiinkin, toki kipparin ja päällystön tukemana. Seikkailijat pääsevä osallistumaan S/Y Jotunheimin ilta ja viikonloppupurjehduksille.

Tarpojat: Tarpojilla merellisellä ohjelmalla on päärooli partiotoiminnassa. Tarpojien tavoitteena on pystyä osallistumaan veneen kaikkiin tehtäviin itsenäisesti, sekä pystyä avustamaan myös veneiden syys- ja keväthuoltoon liittyvissä toimissa. Tarpoja-ohjelman lopputavoitteena on hallita Suomen Partiolaisten veneenohjaajakurssille pääsyyn vaadittavat taidot. Tarpojat pääsevät purjehtimaan ilta- ja viikonloppupurjehduksia sekä S/Y Jotunheimilla että S/Y Puhurilla. Tarpojat pääsevät myös osallistumaan pidemmille matkapurjehduksille.

Samoajat: Käytyään merenkulkukurssin ja täytettyä lippukunnan muut vaatimukset samoajat voivat 15-vuotta täytettyään hakea S/Y Puhurin kipparinkirjoja ja alkaa kipparoida tarpojien purjehduksia ja toimia förstinä Jotunheimin purjehduksilla. Samoajien tavoitteena on myös pystyä osallistumaan täysipainoisesti veneiden huoltoon. Samoajaohjelman lopuksi tavoitteena on hallita Suomen Partiolaisten kipparikurssille pääsyyn vaadittavat taidot.

Vaeltajat: Kipparikurssin käytyään täysi-ikäiset vaeltajat voivat hakea S/Y Jotunheimin kipparinkirjoja täytettyään kaikki lippukunnan omat vaatimukset ja kipparoida sen jälkeen myös suurempaa koulutusalustamme.